PRECOR

       
   
腿部后蹬训练器 618 - Glute Isolator

产品描述:


腿部后蹬训练器 618 - Glute Isolator

滑轮系统利用配重片为入门者和运动健将提供充分的阻力。立式姿势可确保用户的头部和下肢处于自然正确的位置。

产品参数:

重量: 310 磅 ( 141 公斤 )            

高度: 53 英寸 ( 135 厘米 )

宽度: 34 英寸 ( 86 厘米 )               

长度: 44 英寸 ( 112 厘米 )

配重块:标准 -100 磅 ( 45 公斤 )

可选部件: 配重保护罩;附加重量;橡胶软垫

 

 

   
北京瑞龙北方体育用品有限公司 版权所有© 2011  京ICP备05001256号
地址:北京海淀区中关村南大街31号神舟大厦711室 健身器材 跑步机 电话:010-68118808、68118809  E_mail:beijing@ruilong.com.cn